Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ Ή ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ

 


ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ  Ή ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ = ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ

Ο νόμος 4692 /2020 με τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» για τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, καθώς και η Υ.Α 26/2/2021 με θέμα Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων αποτυπώνουν με τον πιο ανάγλυφο τρόπο τις επιδιώξεις και το όραμα  της κυβέρνησης για το δημόσιο σχολείο.  Με τη βούλα πλέον δημιουργούνται τα σχολεία της ελίτ των πλουσίων και εκλεκτών (Πρότυπων και Πειραματικών) ως σχολεία της αριστείας. Στο νομοθετικό πλαίσιο επιδιώκεται ο πολλαπλασιασμός τους πέραν όσων λειτουργούν ως τώρα, όπως συγκεκριμενοποιείται από την Υ.Α.  Ανοίγει ο δρόμος για την κατηγοριοποίηση των σχολείων, τη σκληρή τιμωρητική εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση σχολείων και την ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών, τους εκπαιδευτικούς επί θητεία με την εργασία τους να εξαρτάται από την αξιολόγηση, για σχολεία εποπτευόμενα σκληρά από τον ασφυκτικό έλεγχο της διοικούσας επιτροπής και των ”συμβουλίων στήριξης” του σχολείου, και για κατάργηση κάθε παιδαγωγικής ελευθερίας, αφού η θέση θα εξαρτάται από την πλήρη υποταγή στις κυβερνητικές οδηγίες..   Την ίδια στιγμή χάνεται ο χαρακτήρας των πειραματικών σχολείων, καθώς οι μαθητές και το προσωπικό επιλέγονται ώστε να αποτελέσουν την ελίτ.

Συγκεκριμένα:

·           Τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία: διοικούνται από μια ειδική Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), που διορίζεται εξολοκλήρου από το υπουργείο και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα. Για τον τρόπο επιλογής των μαθητών, για την επιλογή των διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολείων, για το ωρολόγιο πρόγραμμα, τη διδακτέα ύλη, τον τρόπο και τις μεθόδους διδασκαλίας, ακόμα και για τη χρηματοδότηση των σχολείων. Θα αξιολογεί αυτά τα σχολεία και θα αποφασίζει αν θα παραμένουν στην ελίτ ή αν θα εκπίπτουν σε κοινά σχολεία. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. μεριμνά «για την προσέλκυση δωρεών, χορηγών και κάθε είδους παροχών», όπως αναφέρει ο νόμος. Επίσης, αποφασίζει για τη δημιουργία «εκπαιδευτικών ομίλων», που θα είναι «πυρήνες αριστείας», που θα «αξιοποιούν τις αυξημένες ικανότητες ορισμένων μαθητών» και φυσικά θα πραγματοποιούνται εκτός διδακτικού ωραρίου.

·           Οι μαθητές των Πρότυπων θα επιλέγονται κατόπιν εξετάσεων, τις οποίες θα προκηρύσσει η Δ.Ε.Π.Π.Σ, ενώ στα Πειραματικά σχολεία η επιλογή θα γίνεται κατόπιν κλήρωσης. Το σχολείο της γειτονιάς χάνεται και οι μαθητές των σχολείων, που θα επιλεγούν ως Πρότυπα, θα αναγκαστούν να αναζητήσουν σχολείο φοίτησης που θα τους “χωράει”, πέρα από τα χωροταξικά όρια.

·           -Οι εκπαιδευτικοί των Προτύπων – Πειραματικών θα τοποθετούνται όχι με οργανική θέση αλλά επί θητεία.  Τα αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και η ατομική τους αξιολόγηση με κριτήριο το βαθμό συμμόρφωσης στο εκπαιδευτικό αφήγημα της κυβέρνησης δεν επαρκούν. Κατοχυρώνουν την επιλογή “ημετέρων” , αφού στην επιλογή των εκπαιδευτικών θα παίζει ρόλο η προσωπικότητα και η συγκρότηση τους  που θα πιστοποιείται κατόπιν της γνωστής κακόφημης συνέντευξης.  Οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται κάθε δύο χρόνια  και θα  επανακρίνονται κάθε τέσσερα χρόνια!

·           Στα σχολεία που θα γίνουν Πρότυπα – Πειραματικά, χάνονται οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών που είναι οριστικά τοποθετημένοι  στο συγκεκριμένο σχολείο όπως προβλέπεται στις  παραγράφους 15 και 16 στο  Άρθρο 19 του Ν.4692.  Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να παραμείνουν στο σχολείο με διετή θητεία, προκειμένου να επιμορφωθούν και να “προσαρμοστούν” στις νέες απαιτήσεις, κατόπιν αίτησης τους.  Στο τελευταίο έτος της θητείας τους αξιολογούνται. Όσοι αξιολογηθούν θετικά, συνεχίζουν την τετραετή θητεία τους, όσοι αξιολογηθούν αρνητικά απομακρύνονται. “Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι χάνουν την οριστική τους τοποθέτηση, σύμφωνα με την παρ. 15, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, σε κενές θέσεις σχολείων όμορης ομάδας της ίδιας περιοχής μετάθεσης”. Οι διατάξεις αυτές βάζουν βόμβα στα θεμέλια της οργανικής τοποθέτησης και ανοίγουν δρόμο για την εδώ και καιρό επιθυμία των κυβερνήσεων, ΟΟΣΑ,Ε.Ε, ΣΕΒ για άρση της μονιμότητας των εκπαιδευτικών.

·           Σε αυτά τα σχολεία θα υπάρχει μια διαρκής αξιολόγηση των πάντων. Η σχολική καθημερινότητα γίνεται ασφυκτική. Εκτός από την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου, που είναι αυτή η αξιολόγηση στην οποία αρνηθήκαμε  με την μαζική συμμετοχή μας στην απεργία –απόχη, προβλέπεται και η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Πέφτουν οι μάσκες της επικοινωνιακής προπαγάνδας του Υπουργείου και όλων των συνοδοιπόρων της  πως η αξιολόγηση έχει στόχο τη βελτίωση και όχι την τιμωρία. Σχολεία και εκπαιδευτικοί που δε θα καλύπτουν τα μετρήσιμα standards θα αποπέμπονται. Είναι τουλάχιστον αφελές να πιστεύει κανείς πως αυτό θα ισχύσει μόνο για τα σχολεία αυτά, αφού στο νόμο προβλέπεται πως τα Πρότυπα και Πειραματικά αναλαμβάνουν «ηγετικό» ρόλο εντός της ομάδας όμορων σχολείων που ανήκουν, και καλούνται να συνδράμουν μέσω του παραδείγματος, των δράσεων τους και της επιμόρφωσης στην προώθηση εκπαιδευτικών αλλαγών με νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα. Με άλλα λόγια αναλαμβάνουν το ρόλο της επέκτασης όλων των αντιδραστικών αντιεκπαιδευτικών σχεδίων στο σύνολο των σχολείων. Επιπλέον, αν κάποιο σχολείο γίνει πειραματικό ή πρότυπο ακόμα και αν σε όλα τα άλλα σχολεία δεν καταφέρουν να εφαρμόσουν την αξιολόγηση, σε αυτό θα εφαρμόζεται όπως γίνεται και στα ήδη υπάρχοντα πρότυπα και πειραματικά.

·           Τα εργασιακά δικαιώματα ακόμα και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών σε αυτά ΟΛΑ υπό αμφισβήτηση αφού το ΥΠΠΑΙΘ μπορεί να το τροποποιεί κατά το δοκούν (παράγραφο 23 του Άρθρου 19). Η  υποχρεωτική λειτουργία των “ομίλων” θα γίνεται εκτός ωραρίου σχολείου. 

·           Για πρώτη φορά προβλέπεται νομοθετικά το κυνήγι των “χορηγών” (αρ23) για τη χρηματοδότηση αυτών των σχολείων. Θεσμοθετείται το συμβούλιο στήριξης του σχολείου με τη  συμμετοχή του δήμου, του συλλόγου γονέων, του συλλόγου αποφοίτων  αλλά  και εξωσχολικών «προσωπικοτήτων»  της τοπικής κοινωνίας (Άρθρο 22). Αυτό αποφασίζει για θέματα που σχετίζονται με την προσφορά του σχολείου στην τοπική κοινωνία, μεριμνά για θέματα που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή και τους οικονομικούς πόρους του σχολείου, καθώς και με την αξιοποίηση και διάθεση των οικονομικών πόρων της σχολικής μονάδας, πέραν όσων διαχειρίζεται η αρμόδια Σχολική Επιτροπή. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων θα είναι υπό το καθεστώς πολυδαίδαλου ελέγχου και επιτήρησης. Ενώ υπουργείο και κυβέρνηση επιχειρούν να τσακίσουν τον δημόσιο, καθολικό και δωρεάν χαρακτήρα των δημόσιων σχολείων, από την άλλη φροντίζουν να φτιάξουν ειδικά σχολεία για λίγους και εκλεκτούς που  θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με τις προδιαγραφές των ακριβών ιδιωτικών. Απογειώνουν  τους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση, πλήττουν  άμεσα τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών της εργατικής τάξης. Προετοιμάζουν μια γενιά παιδιών που θα αποτελέσουν το νέο ευέλικτο εργατικό δυναμικό καύσιμη ύλη στην διατήρηση και αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου.  Είναι βέβαιο πως με τα μέτρα που προωθούνται, θα  κλείσουν  σχολεία, θα διώξουν  μαθητές από την εκπαίδευση  θα οδηγήσουν σε εργασιακές σχέσεις γαλέρας και  σε απολύσεις εκπαιδευτικών. Τα μέτρα αυτά  εφαρμόστηκαν σε διάφορες χώρες με οδυνηρά αποτελέσματα για τα εκπαιδευτικά συστήματα.  Τα σχέδια της κυβέρνησης πρέπει να συναντήσουν την καθολική αντίθεση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην αποφασίσουν την ένταξη των σχολείων τους στα Πρότυπα και Πειραματικά.

Κανένας Διευθυντής Εκπαίδευση να μην προτείνει την ένταξη σχολείου στα πρότυπα και πειραματικά χωρίς τη συναίνεση του συλλόγου διδασκόντων.

Καλούμε την ΟΛΜΕ και την Δ ΈΛΜΕ Αν. Αττικής να πάρει θέση ΤΩΡΑ. Να οργανώσει και να συσπειρώσει τον κλάδο σε ένα αποφασιστικό μαχητικό αγωνιστικό σχεδιασμό ΤΩΡΑ για την ανατροπή της  πολιτικής κυβέρνησης, Ε.Ε,ΟΟΣΑ, ΣΕΒ που λεηλατούν  τη ζωή μας, την εργασία μας, το δημόσιο σχολείο, και την ελευθερία μας. Οι εκπαιδευτικοί, παρά τις απειλές και τους εκβιασμούς έδωσαν με τη συμμετοχή στην απεργία- αποχή από την αξιολόγηση ένα δεύτερο ηχηρό μήνυμα στην πολιτική της κυβέρνησης.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΧΤΥΠΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου