Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΤΩΡΑ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΤΩΡΑ
ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

            Παρόλο που τους τελευταίους δύο μήνες η κυβέρνηση της ΝΔ και τα φερέφωνά της διατυμπανίζουν σε όλους τους τόνους ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο μ’ έναν αόρατο εχθρό, ένας «άλλος» εχθρός, εντελώς «ορατός» είναι αυτός που αποφασίζει, με περίσσεια πολιτική αναλγησία, να κηρύξει νέο πόλεμο στον εκπαιδευτικό κόσμο. Είναι η ίδια  η κυβέρνηση που συνεχίζοντας στην ίδια κατεύθυνση όλων των προκατόχων της, υπό την μπαγκέτα της ΕΕ και του ΟΟΣΑ , επιδιώκει να κερδίσει έδαφος ο κόσμος του πλούτου σε βάρος του κόσμου της εργασίας. Δεν τους έφτασε η ανακατανομή εισοδήματος προς την κορυφή στα χρόνια της κρίσης. Τα θέλουν όλα και πολύ περισσότερο να νομιμοποιήσουν μέσω της σκληρής κατανομής που διαμορφώνει το εκπαιδευτικό σύστημα μια αυστηρά ιεραρχικά οργανωμένη κοινωνία των προνομίων των λίγων έναντι των δικαιωμάτων των πολλών.

Εν  μέσω πανδημίας, με τον κόσμο της εκπαίδευσης και την κοινωνία ολόκληρη παροπλισμένη η κ. Κεραμέως τολμά να καταθέσει  ένα νομοσχέδιο - τομή που στοχεύει να βάλει σε καραντίνα  το δημόσιο και καθολικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και τη δημοκρατική της λειτουργία σε όλες τις βαθμίδες από την προσχολική αγωγή μέχρι και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Tι προβλέπει το περίφημο πολυνομοσχέδιο σε βασικά του σημεία.

Άρθρο 1
«…Εισάγεται πιλοτικά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δράση με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», η οποία συνίσταται στη δοκιμαστική προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου με σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές…»

Άρθρο 2
«…εισάγεται πιλοτικά στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου δράση για τη δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές αλληλεπιδρούν με έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του Νηπιαγωγού…»

Άρθρο 49
Για τα νηπιαγωγεία
«… Ο μέγιστος αριθμός νηπίων-προνηπίων είναι είκοσι τέσσερα (24) ανά τμήμα, με δυνατότητα προσαύξησης κατά ποσοστό 10% με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Από διθέσιο νηπιαγωγείο και άνω, ο ελάχιστος αριθμός είναι δεκαέξι (16)…»
Για τα δημοτικά
«..Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι είκοσι τέσσερις (24), με δυνατότητα προσαύξησης κατά ποσοστό 10% με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Από επταθέσιο σχολείο και άνω ο ελάχιστος αριθμός των μαθητών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από είκοσι (20) ανά τμήμα
            Αντί το υπουργείο να προχωρήσει σε δημιουργία και κατασκευή νέων κτηριακών δομών για να καλύψει τις ανάγκες της προσχολικής αγωγής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προχωράει σε αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα αποκρύπτοντας την κτηριακή ανεπάρκεια στις βαθμίδες αυτές και τους μηδενικούς διορισμούς της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό θα σημάνει περαιτέρω υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, χάσιμο οργανικών θέσεων και εργασιακή ανασφάλεια για τους εκπαιδευτικούς. Τα Εργαστήρια των λεγόμενων ήπιων Δεξιοτήτων πίσω απ’ το φερετζέ της δημιουργικότητας, της ομαδικότητας και της καινοτομίας, επιχειρούν να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη καταρτισιμότητα (trainability) των μαθητών, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται ως μελλοντικοί εργαζόμενοι στην αστάθεια της αγοράς και των τεχνολογικών αλλαγών. Διόλου τυχαία, η έννοια των δεξιοτήτων κατέχει περίοπτη θέση στις εκπαιδευτικές προτάσεις του ΟΟΣΑ ενώ η Υπουργός σε συνεντεύξεις της  δεν χάνει ευκαιρία να δίνει παραδείγματα τέτοιων δεξιοτήτων όπως είναι ο Εθελοντισμός και η Επιχειρηματικότητα!  
Το πυροτέχνημα των Αγγλικών τέλος  στα νήπια   εγείρει σοβαρά παιδαγωγικά , ψυχολογικά και γνωσιακά ζητήματα (εξ ου και η υποχρεωτική παρουσία του νηπιαγωγού)  σε μια ιδιαίτερα τρυφερή ηλικία όταν δεν έχει κατακτηθεί στοιχειωδώς η χρήση της μητρικής γλώσσας. Ενώ η εισαγωγή δραστηριοτήτων ήπιων δεξιοτήτων και στα νήπια, πυροδοτεί εγκληματικά πρώιμα τον αγώνα δρόμου όπως θα δούμε και στη συνέχεια για το αέναο κυνήγι προσόντων. Ταυτόχρονα «κλείνει το μάτι» το υπουργείο  σε ιδιωτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα σχετιζόμενα προφανώς με την παραπαιδεία, για να μην έχουμε αυταπάτες  τι εννοούν κυβέρνηση και ΣΕΒ και ΟΟΣΑ με την λεγόμενη «εξωστρέφεια της εκπαίδευσης».

Άρθρο 5
«Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των απολυτηρίων, των αποδεικτικών απόλυσης και λοιπών αποδεικτικών και πιστοποιητικών σπουδών.»

Άρθρο 37
«Κάθε σχολική μονάδα οφείλει από το σχολικό έτος 2020-2021, να έχει εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας στον οποίο αναφέρονται τα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήμου. Στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης στη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου συμμετέχει και το Προεδρείο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου...
..Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Ι.Ε.Π. μπορεί να εκδίδεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας των σχολικών μονάδων, με τον οποίο προσδιορίζονται οι άξονες αναφοράς και ειδικότεροι κανόνες σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας, τη συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες και τους συλλόγους τους καθώς και με τα μαθητικά συμβούλια, θέματα συμπεριφοράς των μαθητών και μαθητριών και αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας εν γένει, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
            «Θέλει η χήρα να κρυφτεί…». Τα δήθεν περί εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού που επικαλείται το υπουργείο προκαλούν το γέλιο και στο… παρδαλό κατσίκι. Δεν κρύβονται οι προθέσεις της  κυβέρνησης μέσω πειθαρχικών κανόνων να «παραγάγει» πειθήνιους μαθητές σήμερα και «συνεργάσιμους με τους εργοδότες» αυριανούς εργαζόμενους. Αυτό το νόημα έχει και η αυστηροποίηση του ποινολόγιου των αποβολών όπως προβλέπεται σε άλλο άρθρο.  Όποιος μαθητής θελήσει να σηκώσει κεφάλι θα τιμωρείται με «διαγωγή κοσμία» κάτι που θα τον «συνοδεύει» σε όλο τον εργασιακό του βίο στιγματίζοντάς τον. Όποιος δεν αντέχει το «μάντρωμα» είτε θα σταμπάρεται, είτε θα εξωθείται εκτός συστήματος και  με τη συμβολή  των διαρκών και αυξημένων απαιτήσεων εξεταστικών πλέγματων. Εσωτερικοί κανονισμοί υπάρχουν ήδη στα σχολεία, ως ένα είδος «Παιδαγωγικού Συμβολαίου» βέβαια, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που βασίζεται στον αλληλοσεβασμό, τον αυτοσεβασμό και την αξιοπρέπεια.
Ο νέος εσωτερικός κανονισμός, που «επιβάλλεται» μέσω «πρότυπων» προτάσεων από την εποπτεύουσα ιεραρχία (διευθυντής, συντονιστής, και κυρίως ΙΕΠ) θα εξασφαλίζει μια πανοπτική διαδικασία φρονηματισμού του εκπαιδευτικού και εσωτερίκευσης απ’ την πλευρά του της συμφωνίας προς «τας υποδείξεις». Αποδυναμώνεται έτσι  ο σύλλογος  των εκπαιδευτικών (προτείνει ο Δ/ντης) και διαχέεται σε ένα ευρύτερο σώμα από γονείς μαθητές και εκπροσώπους της δημοτικής αρχής για τη  θέσπιση αντιπαιδαγωγικών πειθαρχικών μέτρων.
Από την άλλη η επιμονή της κυβέρνησης να εμπλέξει τους δήμους στον καθορισμό της λειτουργίας των σχολικών μονάδων σε συνδυασμό με την περίφημη «αυτονομία» τους, αποκαλύπτει τις προθέσεις του  υπουργείου να στρέψει τα σχολεία στο να αναζητήσουν χορηγούς και δωρητές ώστε να καλύψουν  τις λειτουργικές του δαπάνες. Άλλωστε τέτοιες προσπάθειες τις συναντάμε ήδη και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Θέλουν να φτιάξουν σχολεία-παραμάγαζα των εταιριών! Αλλά δεν θα τους περάσει.

Άρθρο 10
«1. Τα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) ιδρύονται και λειτουργούν με σκοπό να συμβάλλουν στον βέλτιστο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να καλλιεργηθούν και διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα.
2. Τα Π.Σ. της επικράτειας συγκροτούν το δίκτυο των Π.Σ.. Τα ΠΕΙ.Σ. της επικράτειας συγκροτούν το δίκτυο των ΠΕΙ.Σ..
3. Κατά τα λοιπά, τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εξυπηρετούν από κοινού με τα υπόλοιπα σχολεία τους σκοπούς της εκπαίδευσης και υπάγονται διοικητικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.»

            Τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία έρχονται να εξυπηρετήσουν τη λογική της περίφημης «αριστείας» μέσα στους κόλπους του ίδιου του δημόσιου σχολείου  καθώς λειτουργώντας ελιτίστικα  προάγουν την κατηγοριοποίηση.  Απευθύνονται  σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που έχουν κατά κανόνα τα οικονομικά μέσα για να εξασφαλίσουν τα αυξημένα προσόντα και μπορούν να ανταποκρίνονται με ζήλο στο  ανταγωνιστικό  κυνήγι της ατομικής λύσης και της συγκέντρωσης ιδιαίτερων προσόντων. Η διαρκής διάκριση - ιεράρχηση και η άρση του δικαιώματος της «καλής παιδείας» για όλους φαίνεται και από την προσθήκη και νέας εξεταστικής κρησάρας στη μετάβαση από τα πρότυπα Γυμνάσια στα Πρότυπα Λύκεια.  Εκεί πια θα φτάσουν «οι άριστοι των αρίστων», αυτοί που σαν άλλοι φιλόσοφοι – βασιλείς, θα  φροντίζει η ολιγαρχία μας να παίρνουν τη σκυτάλη στη διοίκηση της Πολιτείας του Μέλλοντος.
Η μοίρα απ’ την άλλη των «ξεχωριστών» εκπαιδευτικών που θα αξιολογούνται αρνητικά σε αυτά τα «ανώτερα» σχολεία, (δεν θα ξανα-προσλαμβάνονται αλλά θα πέφτουν κατηγορία!)
δείχνει το τι θα ακολουθήσει αν εφαρμοστεί η φημισμένη αξιολόγηση και στους υπόλοιπους.

 Άρθρο 4
«1. Οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α’ (Ομάδα Α′
αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία.
αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση. αγ) Ιστορία. αδ) Μαθηματικά. αε) Φυσική. αστ) Βιολογία. αζ) Αγγλικά) της παρ. 1 του άρθρου 2 διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως την 15η Ιουνίου…»

Άρθρο 9
« Για τα εξεταζόμενα μαθήματα των προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών της Α′ και Β′ τάξης κάθε τύπου Λυκείου, καθώς και των απολυτήριων εξετάσεων της Γ′ τάξης κάθε τύπου Λυκείου επιλέγονται υποχρεωτικά θέματα εξετάσεων κατά το ήμισυ από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.).»
            Για μία ακόμη φορά το υπουργείο παιδείας έρχεται να θεσπίσει εξεταστικά κόσκινα τα οποία θα διαχωρίσουν τους οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτους μαθητές από εκείνους που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις εξεταστικές δυσκολίες επειδή θα διαθέτουν τα απαιτούμενα βαλάντια. Όσο κι αν προσπαθούν να συνδέσουν οι καρεκλοκένταυροι του υπουργείου τις πολλαπλές και δύσκολες εξετάσεις με το ανέβασμα της παρεχόμενης εκπαίδευσης ξέρουν ότι κάνουν λάθος. Η προηγούμενη εμπειρία της αποτυχημένης εφαρμογής της τράπεζας θεμάτων τους διαψεύδει. Τα 28μελή, 29μελή και 30μελή τμήματα άλλωστε, αποκαλύπτουν για πολλοστή φορά  την υποκρισία εκ μέρους του Υπουργείου.
Οι ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, η κατάργηση υποστηρικτικών δομών, τα απαρχαιωμένα βιβλία και προγράμματα σπουδών και το πολλαπλάσιο άγχος με το οποίο φορτώνονται μαθητές και εκπαιδευτικοί, αποδεικνύουν περίτρανα πως το μόνο για το οποίο δεν ενδιαφέρεται το υπουργείο είναι η αναβάθμιση της παρεχόμενης δωρεάν καθολικής εκπαίδευσης.
Αντίθετα, αυτό που θα συμβεί, όπως και με την περίφημη μεταρρύθμιση Αρσένη αλλά και με την πρόσφατη εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων, είναι το να ψάχνουν οι φροντιστές αίθουσες για την «πελατεία» που θα συρρέει.

Άρθρο 34
«Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων.
1.      Στο τέλος του διδακτικού έτους, ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας συγκαλεί σε ειδική συνεδρίαση τον σύλλογο διδασκόντων για να προβεί σε αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. Η αυτοαξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας και  σε αυτήν  λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα που εντάσσονται στις αρμοδιότητές του, το οποίο οφείλει να έχει προηγουμένως συγκληθεί για το λόγο αυτό.
2.      Κατά την συνεδρίαση της παρ. 1 συντάσσεται ετήσια απολογιστική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας. Στην έκθεση αυτή αναφέρονται ιδίως οι  τομείς που αποτέλεσαν αντικείμενο εστίασης, οι στόχοι που είχαν τεθεί, καθώς και τα αντίστοιχα κριτήρια και οι συνοδευτικοί ποιοτικοί δείκτες, περιγράφονται αναλυτικά οι δράσεις βελτίωσης της λειτουργικότητας της σχολικής μονάδας που σχεδιάσθηκαν, οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση και οι τρόποι με τους οποίους αυτές αντιμετωπίστηκαν. Επίσης, παρατίθενται οι  ομάδες που συγκροτήθηκαν για τη διαμόρφωση δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης, τα θέματα που επιλέχθηκαν, οι στόχοι που τέθηκαν και οι δράσεις που υλοποιήθηκαν, ενώ επισημαίνονται οι δυσκολίες που ανέκυψαν και οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίσθηκαν. Τέλος, παρουσιάζεται τεκμηριωμένα ο βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί κατά τον προγραμματισμό. Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος.»

Άρθρο 35
«Εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων.
1.      Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου της έκθεσης του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και σχεδιασμού δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης του έργου των σχολικών μονάδων των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη, αμέσως με την ανάρτησή τους στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ.9 του άρθρου 47. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου διατυπώνουν επ’ αυτών παρατηρήσεις, καθώς και προτάσεις υποστήριξης και βελτίωσης, οι οποίες όσον αφορά στις εκθέσεις προγραμματισμού, λαμβάνονται υπόψη κατά το τρέχον σχολικό έτος, ενώ, όσον αφορά στις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης, λαμβάνονται υπόψη κατά τον προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους, από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες. Οι παρατηρήσεις και προτάσεις αυτές αναρτώνται αμελλητί στην ιστοσελίδα του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., χωρίς αναφορές σε συγκεκριμένα σχολεία, καθώς και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 47.
2.      2.Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις των σχολικών μονάδων, συντάσσει συνολική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης για τη διαδικασία του προγραμματισμού και της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το αργότερο μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, την οποία αναρτά εγκαίρως στην ιστοσελίδα του και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 47.
3.      Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αξιοποιεί το περιεχόμενο της ανωτέρω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με εστίαση κυρίως στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των  ΠΕ.Κ.Ε.Σ., προκειμένου:  α) να εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων τρόπους  βελτίωσης των διαδικασιών του συλλογικού προγραμματισμού και της αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων και β) να συντάσσει εκθέσεις με γενικές παρατηρήσεις, ιδίως όσον αφορά στις ανάγκες, δυσκολίες, τάσεις και επιτεύγματα, επί των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τις οποίες αναρτά στην ιστοσελίδα της και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 47.  Για τα θέματα αυτά η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. συνεργάζεται με τους κατά περίπτωση αρμόδιους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, καθώς και με το Ι.Ε.Π., αν κρίνεται και από τους δύο φορείς αναγκαίο.
4.      Το Ι.Ε.Π. αξιοποιεί το περιεχόμενο της ανωτέρω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την επιτέλεση όλου του εύρους των αρμοδιοτήτων του και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο.»
            Με τα παραπάνω αποδεικνύεται η διαχρονική συνέπεια των ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας στις εντολές των διεθνών αντιδραστικών οργανισμών (Ο.Ο.Σ.Α, Ε.Ε, Δ.Ν.Τ κλπ) σχετικά με την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Η εμπέδωση της κουλτούρας της αξιολόγησης – η πιο εύηχη κατά Γαβρόγλου αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου- αφού λείανε το έδαφος,  δίνει τώρα τη θέση της στην καθιέρωση των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.
Τα αποτελέσματα της όπου εφαρμόστηκε είναι τραγικά για τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.
·        Κατηγοριοποίηση σχολείων, στην οποία επί της ουσίας ενσωματώνεται το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο της τοπικής κοινωνίας,
·        μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και εξώθηση στο κυνήγι χορηγών,
·        κλείσιμο σχολικών μονάδων,
·        απολύσεις, υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης ειδικά για τις φτωχές και λαϊκές οικογένειες.
Οι εφιάλτες που στοίχειωσαν τα δημόσια σχολεία των ΗΠΑ και της Βρετανίας υποσχόμαστε στη χώρα μας ότι θα αποδειχτούν όνειρα σαν εκείνα του Σαίξπηρ.

Άρθρο 51
 «Μέγιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα ημερήσια επαγγελματικά λύκεια είναι τα δεκαεπτά (17) έτη.»
            Άλλο ένα μακιαβελικής έμπνευσης μέτρο.  Ο εικοσάχρονος από το Περιστέρι που σύμφωνα με τον Μητσοτάκη φύσει και θέσει οφείλει να γίνει ψυκτικός, καλείται τώρα για να υλοποιήσει το ταπεινό όνειρό του  να πληρώσει αδρά ιδιωτικές σχολές- το πτυχίο των οποίων πρόσφατα φρόντισε να αναγνωρίσει η κυβέρνηση. Οι τράπεζες θεμάτων σε συνδυασμό με το όριο των 17 ετών για εγγραφή στα ΕΠΑΛ θα σημάνει ταυτόχρονα το κλείσιμο πάρα πολλών σχολείων και την απώλεια εκατοντάδων εργασιακών θέσεων. Άλλο ένα τμήμα των πιο αδύναμων της κοινωνίας που εξοβελίζεται από την «πολιτεία των αρίστων» με μόνη προοπτική να τους υπηρετεί αδιαμαρτύρητα.

            Συμπεραίνοντας, μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα πολυνομοσχέδιο που αποτελεί τομή στη συνεχή και ακατάβλητη προσπάθεια του πολιτικού προσωπικού της αστικής τάξης της χώρας μας την τελευταία 30ετία με συγκεκριμένους στόχους.
·  Αφενός επιδιώκουν να παρέμβουν πολιτικά και  ιδεολογικά για να διαμορφώσουν  το νέο εργατικό δυναμικό διασπασμένο, ευέλικτο πειθαρχημένο και φτηνό. Να είναι καθένας καταρτισμένος και όχι μορφωμένος, να συνοδεύεται από το portfolio των αξιολογήσεων που θα φέρει την ταξική του ταυτότητα.
·  Αφετέρου στοχεύουν στη δημιουργία «πελατείας» για την αγορά παροχής υπηρεσιών κατάρτισης, στο αέναο κυνήγι μιας ατέλειωτης αγοράς προσόντων για την επιβίωση.
Η περίφημη εργαλειοθήκη του Ο.Ο.Σ.Α ξεδιπλώνεται σε όλο της το μεγαλείο με σκοπό την πλήρη εφαρμογή της στη σχολική πραγματικότητα κάτι που θα σημάνει την καταβαράθρωση  της δημόσιας εκπαίδευσης, με  περισσότερους ταξικούς φραγμούς, μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια και εντατικοποίηση για μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να επιτυγχάνεται η «αποτελεσματικότητα» και οι «καλές πρακτικές» με ποσοτικούς δείκτες που ταιριάζουν σε σχολεία - επιχειρήσεις έξω και μακριά από τον παιδαγωγικό και μορφωτικό τους σκοπό.
Το σχολείο μετατρέπεται σε ένα διαρκές εργαστήριο εξετάσεων – ανταγωνισμού ,που θα διδάσκει από την κούνια πώς να επιβιώνει ο καθένας μόνος του σε μια κοινωνία που δεν θα έχει θέση για όλους. Στο παιχνίδι της μόρφωση όπως και αργότερα σε αυτό της ζωής θα υπάρχουν «κόφτες». Όσοι δεν έχουν χρήματα θα εγκαταλείπουν στις αρχικές πίστες, εσωτερικεύοντας την αποτυχία. Αντίθετα τα «άλογα κούρσας» που θα φτάνουν στη μητέρα των μαχών τις πανελλαδικές, θα εντάσσονται ως αξιόπιστο πλην αναλώσιμο είδος στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ζούγκλας των αγορών .
            Το εκπαιδευτικό κίνημα αν και λαβωμένο, δεν μπαίνει σε καραντίνα, είναι σκληρό καρύδι! Με παρακαταθήκη τις ιστορικές αγωνιστικές εμπειρίες του και την πείρα που έχουμε αποκτήσει από τους αγώνες αυτούς, θα συνεχίσουμε την πάλη για να υπερασπιστούμε τον Καθολικό Δημόσιο και Δωρεάν χαρακτήρα του σχολείου.
Δεν σταματάμε όμως εκεί, δεν μας αρέσει η σημερινή μορφή του σχολείου, θέλουμε να το αλλάξουμε, να το αναβαθμίσουμε για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζόμενων ανθρώπων και του λαού.

Πρώτος σταθμός να αποσυρθεί το νομοσχέδιο αυτό. Οι προσπάθειες του  Υπουργείου να πέσουν στο κενό, παίρνοντας από εκπαιδευτικούς γονείς και μαθητές την απάντηση που πρέπει.
Με οργάνωση και συντονισμό των ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ παρακάμπτοντας την ομερτά ΔΑΚΕ, ΣΥΝΕΚ, ΠΕΚ που δρουν ως  κυβερνητική πλειοψηφία στην ΟΛΜΕ.
Απαιτούμε από το προεδρείο του ΔΣ της ΕΛΜΕ μας (ΔΑΚΕ, ΑΣΕ-ΠΑΜΕ, ΣΥΝΕΚ) να καλέσει όλους τους συναδέλφους σε ετοιμότητα, να πάρει πρωτοβουλίες και μέτρα για την ενημέρωση τους και να οργανώσει έναν ουσιαστικό και όχι συμβολικό αγώνα για την απόσυρση του νομοσχεδίου.
Απαιτούμε από το προεδρείο του ΔΣ της ΕΛΜΕ μας (ΔΑΚΕ, ΑΣΕ-ΠΑΜΕ,  ΣΥΝΕΚ), να μην  αφήνει συνδικαλιστικά ακάλυπτους τους μαχόμενους εκπαιδευτικούς, που παλεύουν με όλες τις υγειονομικές προφυλάξεις εν μέσω πανδημίας, τόσο ενάντια στις «παράλογα επιλεκτικές» απαγορεύσεις της κυβέρνησης, όσο και κόντρα στο σχέδιο νόμου.
Οφείλουν να δώσουν άμεση συνδικαλιστική κάλυψη σε κάθε μέλος της ΕΛΜΕ και όχι μόνο στα μέλη του ΔΣ για τις όλες τις αγωνιστικές δράσεις μας.
Η ΑΣΕ - ΠΑΜΕ αξιοποιώντας το ευνοϊκό συσχετισμό στο ΔΣ, θα μπορούσε να στηρίξει έμπρακτα και με την ψήφο της στο ΔΣ αγωνιστικές αποφάσεις για ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ και όχι να συναινεί σε συμβολικές διαμαρτυρίες μαζί με ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ που διευκολύνουν την κυβέρνηση να περάσει το νομοσχέδιο στα μαλακά!

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
ΟΥΤΕ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ «ΠΑΝΕΡΙΑ» ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΔΕΝ ΘΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΤΟΥΜΕ ΜΕΤΑ,   ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΤΩΡΑΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου